תקנון

תקנון מועדון - STRONGFIT

 

מצטרפים חדשים:

 1. התשלום לחבילת StartFit מתבצע בעת קביעת האימון הראשון.
 2. תוקף החבילה הינו 10 ימים ללא יכולת הקפאה.
 3. לא יתקבל החזר כספי על ביטול החבילה או אי הגעה לאימונים.
 4. ניתן להחליף את מועד האימונים באפליקציה לפי נהלי ביטול הרשמה מאימון.

 

מסלולי רכישת מנויים/כרטיסיות, התשלום עבורן והפסקתן:

 1. מתאמן מחויב להירשם לאימון לפני הגעתו לאימון.
 2. אין מעבר בין אימונים שלא נוצלו במהלך השבועות/חודשים.
 3. ניתן לבטל עצמאית את ההרשמה מאימון עד 12 שעות לפני תחילת האימון ללא חיוב.
 4. החלפת אימון באותו יום – ניתן להחליף אימון באותו יום לשעה אחרת במידה שההחלפה מתבצעת עד כ-30 דק לפני תחילת האימון שרשומים אליו (ע״י לחיצה על כפתור החלף אימון). ההחלפה ללא חיוב על אימון נוסף.
 5. ״ביטול מאוחר״ – ביטול האימון לאחר המועד המוגדר לביטול האימון. יחויב באופן אוטומטי ויופחת כניקוב או בתדירות האימונים במנוי/כרטיסיה. מתאמן אשר לא מגיע לאימון מחויב להימחק מהאימון בביטול מאוחר במידה שלא ביטל בזמן המוגדר.
 6. עונשים – במידה ומתאמן רשום לאימון ולא הגיע, והמקרה חוזר על עצמו פעמיים במהלך 14 יום, המערכת תחסום את כניסתו לאפליקציה למשך ארבעה ימים.

 

ניצול האימונים, זמני ביטול והחלפת הרשמה מאימון:

 1. מתאמן מחויב להירשם לאימון לפני הגעתו לאימון.
 2. אין מעבר בין אימונים שלא נוצלו במהלך החודש.
 3. ניתן לבטל עצמאית את ההרשמה מאימון עד 12 שעות לפני תחילת האימון ללא חיוב.
 4. החלפת אימון באותו יום – ניתן להחליף אימון באותו יום לשעה אחרת עד כ-30 דק לפני תחילת האימון שרשומים אליו ללא חיוב על אימון נוסף (ע״י לחיצה על כפתור החלף אימון).
 5. ״ביטול מאוחר״ – ביטול האימון לאחר המועד המוגדר לביטול האימון. יחויב באופן אוטומטי ויופחת כניקוב או בתדירות האימונים במנוי/כרטיסיה. מתאמן אשר לא מגיע לאימון מחויב להימחק מהאימון בביטול מאוחר במידה שלא ביטל בזמן המוגדר.
 6. עונשים – במידה ומתאמן רשום לאימון ולא הגיע, והמקרה חוזר על עצמו פעמיים במהלך 14 יום, המערכת תחסום את כניסתו לאפליקציה למשך ארבעה ימים.

 

נוהל כניסה מרשימת המתנה:

 1. מתאמן יכול להירשם לרשימת המתנה אם האימון מלא. המערכת תשלח הודעה עם התראה במייל במידה ויתפנה מקום בקבוצה. במידה שהתפנה מקום עד 24 שעות לפני תחילת האימון המתאמן יכנס אוטומטית לאימון. במידה שהתפנה מקום באותו יום, המתאמן יצטרך לאשר את כניסתו במשך 45 דק׳ מרגע קבלת ההתראה. במידה ולא תהיה תגובה, המערכת תעבור למתאמן הבא ברשימה באופן אוטומטי. כמו כן, ניתן להירשם לאימון ובמקביל לרשימת המתנה באותו יום ועל המתאמן לאשר את ההחלפה בזמן הנדרש מרגע קבלת ההתראה.

 

הקפאת המנוי:

 1. לא ניתן להקפיא כרטיסיות.
 2. לצורך הקפאת המנוי יש לבקש בוואצאפ ממזיכרות המועדון טופס הקפאה דיגיטלי. רק לאחר חתימה על הטופס הדיגיטלי ההקפאה תיכנס לתוקף.
 3. הקפאת המנוי מתבצעת באופן הבא – תאריך התשלום הבא זז קדימה בהתאם למספר ימי ההקפאה ותוקף המנוי מתארך בהתאם.
 4. ניתן להקפיא שבועות שלמים בלבד. מיום א׳-ש׳ ולא באמצע שבוע.
 5. מספר ימי ההקפאה במנוי : 14 ימי הקפאה בשנה. ניתן לשלם 45₪ על כל שבוע הקפאה נוסף מעבר למכסה השנתית.
 6. ניתן לרכוש עד 4 שבועות הקפאה בשנה מעבר למכסה השנתית.
 7. לא ניתן להקפיא רטרואקטיבית.
 8. לא ניתן להעביר ימי הקפאה משנה אחת לאחרת.
 9. הקפאה בגלל מצב רפואי תינתן באישור רפואי בלבד (בצרוף מסמך רפואי).

 

נהלים כלליים:

 1. אין לראות בכל יעוץ כלשהו אשר ניתן למתאמנים ע”י מדריכי המכון – כייעוץ רפואי.
 2. על המתאמן להגיע כמה דקות לפני האימון ע”מ להתארגן ולהתחיל את האימון בזמן.
 3. הצהרת בריאות – על כל מתאמן במכון חלה חובה לחתום על טופס הצהרת בריאות ולעדכן את הנהלת המכון בכל שינוי במצבו הבריאותי.
 4. הצטרפותו של כל מתאמן לאימונים במכון, מהווה את הסכמתו לכל האמור בתקנון הנ”ל.
 5. הנהלת המועדון רשאית לשנות ולהוסיף עד 2 מתאמנים בכל סוג שיעור/אימון.
 6. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים גם יחד.
 7. אני, החתום מטה, מצהיר כי קראתי והבנתי את כל השאלון הרפואי שבחלק א’ לטופס זה וכל התשובות לשאלות בטופס זה הן שליליות: אני מצהיר כי מסרתי ידיעות מלאות ונכונות אודות מצבי הרפואי בעבר ובהווה לפי השאלות שנשאלתי בשאלון האמור. ידוע לי כי לאחר שנתיים מיום חתימתי על הצהרת בריאות זו, אדרש להמציא הצהרת בריאות חדשה.

כוח עליון:

 • במקרה והמועדון יאלץ להיסגר בנסיבות שאינן תלויות בו אלא בכוח עליון. כגון : התפרצות מגיפה, הוראה שלטונית, סגר, מלחמה, פגעי טבע. המועדון יפעל באופן הבא:
 1. כל מנויי המועדון יהפכו למנויי אונליין במחיר של 250₪ בחודש. במהלך תקופת הסגר התשלום למועדון יתבצע כרגיל (לפי סוג המנוי של כל מתאמן) ולאחר תקופת הסגר יקוזז בהתאם למספר ימי הסגר. 
 2. ביטול מנוי בתקופת סגר או במצב של סגירה זמנית של המועדון בשל כוח עליון יחויב בדמי ביטול על סך 200₪.
 3. במידה והמועדון יוכל לפעול בהתאם למגבלות האפשריות (גם במתכונת חלקית כדוגמה: אימונים בחוץ או הגבלת כמות המתאמנים) המנוי לא יהיה זכאי לכל פיצוי והמנויים ימשיכו בהתאם למגבלות ובמחיר הרגיל.